KLACHTEN

Heeft u een klacht over onze organisatie of één van onze medewerkers?
Bent u het niet eens met een beslissing die is genomen? Probeer er dan eerst met de betreffende afdeling of persoon zelf uit te komen. Als dat niet lukt, kunt u de volgende stappen nemen:

  1. U kunt uw klacht aankaarten bij de directeur/bestuurder door een e-mail te sturen naar of brief te schrijven via abdellatif@emarkus.nl. Leg duidelijk uit wat de situatie is en wat uw klacht is. U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie van de directeur.
  2. Als er onduidelijkheden zijn, zal de directeur/bestuurder u uitnodigen, vijfwerkdagen na uw reactie, om één en ander te komen toelichten. Vervolgens zal de directeur, binnen twee weken, een besluit nemen en u daarvan op de hoogte stellen.
  3. Bent u het niet eens met dit besluit of u heeft binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, dan wordt uw klacht door een onafhankelijk partij, Brandaan Consultancy in behandeling genomen, jdevries@brandaanhrconsultancy.nl

Zij nemen binnen vijfwerkdagen contact met je op om de klacht in behandeling te nemen. De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Het oordeel van deze partij is bindend voor Emarkus. De klachtenadministratie wordt tot minimaal 1 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.