Trainingen

Emarkus Trainingen organiseert diverse trainingen op maat gericht op functies binnen het vastgoedbeheer. De trainers zijn ervaren professionals uit het vastgoed. Onze insteek is blijven leren en meebewegen met veranderingen.

Training Mutatieonderhoud en Dagelijks Onderhoud (MDO)

Aanleiding
De continue behoefte aan professionals die regie kunnen nemen en houden over mutaties en dagelijks onderhoud.

Doelgroep
Professionals die basiservaring hebben in de vastgoedsector of affiniteit hebben met vastgoed. Bijvoorbeeld een verhuurmakelaar, opzichter of een ervaren TAM-er die zich verder wil ontwikkelen in het vastgoedonderhoud.

Studiebelasting
Tijdens deze training wordt er bij elke module een huiswerkopdracht meegegeven, de belasting hiervan is 2 uur.

Doel

De deelnemer is na afloop van de training inzetbaar als volwaardig technisch professional: regisseur/opzichter dagelijks onderhoud en/of opzichter mutatieonderhoud.

Inhoud: trainingdagen, praktijkweek
De training kent vijf trainingsdagen:

  1. Kennismaking met het vastgoedwerkveld (corporaties en commerciële verhuurders) en actuele ontwikkelingen;
  2. Bouwkunde en bouwfysica in het algemeen en specifiek gericht op nieuwe en oude bouwtechnieken;
  3. Juridische aspecten van de huursector;
  4. Persoonlijke effectiviteit en klantgerichtheid;
  5. Praktijkdag.

Voorbeelden
Voorbeelden van bouwkundige onderwerpen zijn: vocht, asbest, dak, gevels, vloeren, fundering, kozijnen, installaties, isolatie, veiligheid, inspectie, gebrekensignalering, warmte, lucht, licht en geluid.

Voorbeelden van juridische onderwerpen zijn de gebrekenregeling, de rechten van huurder en verhuurder, huurders- en verhuurdersonderhoud, ZAV, oplevering, VvE, klachten- en huurcommissie;

Bij persoonlijke effectiviteit komen aan de orde: mondelinge en schriftelijke communicatie, rapporteren, inspecties vertalen in opdrachten en adviezen, afweging evenwicht organisatiebelang /klantbelang, onderhandelen, regie- functie, bewaken tijd, plannen, goed samenwerken in een team.

De training wordt afgesloten met een praktijkdag waarin een woningopname gedaan wordt. Elke trainingsdag wordt afgesloten met een toets.

Tijdens de praktijkweek passen de trainees hun kennis toe. De persoonlijke leerdoelen staan hierbij centraal. Na deze week volgt in overleg met de begeleider een beoordeling over het wel of niet behalen van het certificaat. Bij de inhoud van het programma zijn we uitgegaan van input uit ons werkveld en o.a. de “routekaart 2025” van Aedes. De training is mede tot stand gekomen door de inbreng en vraag van woningcorporaties Parteon en Pré Wonen.

Wat maakt deze training uniek?
Het uitgangspunt is maatwerk: aan de hand van de persoonlijke leerdoelen van de trainees en de behoefte van de organisatie wordt het trainingsprogramma vastgesteld.
De training is praktijkgericht en wordt gegeven in een leegstaande huurwoning van een vastgoedproject door trainers die werkzaam zijn in de praktijk.
Alle aspecten van de functie komen aan de orde: van vochtproblemen tot de gebrekenregeling, communiceren met de bewoners en de samenwerkende partners en het functioneren in een team.

Algemene leerdoelen trainingstraject
De algemene leerdoelen van ieder module zijn concreet per onderwerp beschreven.

Bijvoorbeeld het leerdoel “vochtproblemen herkennen”: “De deelnemer is in staat om vochtproblemen te herkennen, kent de regelgeving, kan de maatregelen benoemen die nodig zijn, is in staat om acties intern en extern uit te zetten en regie te houden.”

Procedure training
Deelnemers moeten overtuigend zijn in hun motivatie om de training te gaan volgen. Er wordt een zeer actieve instelling van hen gevraagd. De training draait om de leerdoelen per trainee: voorafgaand aan het kennismakingsgesprek vullen de kandidaten een competentievragenlijst in. Deze vormt samen met de input van de organisatie waar de trainee werkzaam is, de basis voor de leerdoelen. We gaan uit van ‘blijvend leren’. Indien na afloop verdere begeleiding nodig is, dan verzorgen we deze. De training wordt afgesloten met een certificaat.

Kosten
De kosten per deelnemer zijn € 4500,- . We brengen vooraf 50% in rekening; na positieve evaluatie met de opdrachtgever (het bedrijf waar de trainee werkt) wordt de resterende 50% betaald.

Dit is inclusief twee gesprekken vooraf (kennismaking met de trainee en het bedrijf waar deze werkt), twee gesprekken achteraf en het naslagwerk “Basisboek Bouwkunde” ter waarde van €110,-.

TRAINING MUTATIEONDERHOUD EN DAGELIJKS ONDERHOUD: INSCHRIJFFORMULIER
DOWNLOAD FORMULIER , VUL IN EN MAIL NAAR TRAININGEN@EMARKUS.NL

BEL ONS EN VERKEN DE MOGELIJKHEDEN: 020 – 675 16 05

REACTIES

Manager Onderhoud Pré Wonen:
“We hebben gemerkt dat onze werknemer door het volgen van de opleiding wat zekerder in zijn werk is komen te staan. Hij kan ook beter de hoofdzaken van de bijzaken onderscheiden en is beter in staat om prioriteiten te stellen. Wat ook prettig is, is dat hij door de opleiding meer kennis van de sector heeft gekregen en daardoor beter in staat is om afwegingen te maken!”

Manager Onderhoud Parteon:
“Wij zijn zeer tevreden over de training van onze werknemer. Hij heeft veel bagage gekregen om als opzichter te kunnen weken, bouwkundig, persoonlijk en juridisch”

Cursist Hans:
“Ik heb een goed beeld gekregen van de sector in het algemeen en de kennis en vaardigheden die je moet bezitten om als opzichter te kunnen werken. Leuk dat ook veel aandacht gegeven wordt aan bouwkundige eigenschappen van de toch vaak wat oudere corporatiewoningen. De trainingsdag over persoonlijke effectiviteit was voor mezelf zeer leerzaam, ook omdat de valkuilen die de andere cursisten noemden, zeer herkenbaar waren.”